Nhà hàng Không Gian Xưa Huế

Cơ sở 1

Địa chỉ: 205 Điện Biên Phủ, Huế

SĐT: 0234 3886788

Email: khonggianxuahue@gmail.com

Cơ sở 2

Địa chỉ: 98 Minh Mạng, Huế

Email: khonggianxuaminhmang@gmail.com

Cơ sở 3

Địa chỉ: 76 Lê lợi, Huế

Email: khonggianxualeloi@gmail.com

Tên khách hàng:* Địa chỉ:
Mobile: Email:*
Nội dung:*
Mã bảo vệ:*