Nhà hàng Không Gian Xưa Huế

Cơ sở 1

Địa chỉ: 205 Điện Biên Phủ, Huế

SĐT: 0543.886788

Email: khonggianxuahue@gmail.com

Cơ sở 2

Địa chỉ: 98 Minh Mạng, Huế

SĐT: 0543.836788

Email: khonggianxuahue@gmail.com

Tên khách hàng:* Địa chỉ:
Mobile: Email:*
Nội dung:*
Mã bảo vệ:*